873 .

: 0
: 0.00 .

!

DANA-139 ... 100 .

!

5% 675 (Goblenset) ... 1800 . 1710 .

PONY 10/12 . 6 . -:
:
:
«5Dev»